Autoalan täydennyskoulutus (TE-koulutus)

Mainio valinta esim. ajoneuvoalan tai muun teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle, joka tarvitsee vielä lisäosaamista parantaakseen mahdollisuuksiaan työllistymisessä alalle.

Koulutus alkaa 13.5.2019.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on täydentää osaamista autoalalla ajoneuvoasentajan, automaalarin, autokorimekaanikon, varaosamyyjän, pienkonemekaanikon tai raskaskalustomekaanikon työtehtävissä.
Lisätiedoissa lueteltu osa-alueet, joista käydään tarvittavat osat henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Koulutuksen pituus määräytyy sen perusteella yksilöllisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tarve täydentää autoalan osaamistaan työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. Koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla ensisijaisesti suoritettuna autoalan koulutus ja/tai alan työkokemusta. Koulutukseen voidaan myös valita henkilö, jolla on AUTOALALLE SOVELTUVA ja riittävä työkokemus asennustehtävistä kone- metalli- tai sähköalalla.

Lisätiedot

Tästä koulutuksesta ei ole mahdollisuutta saada tutkintoa tai tutkinnon osia! On alan osaamista täydentävää koulutusta. Mainio valinta esim. ajoneuvoalan tai muun teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle, joka tarvitsee vielä lisäosaamista parantaakseen mahdollisuuksiaan työllistymisessä alalle. Koulutus käynnistyy kaksi viikkoa kestävällä aloitusjaksolla, jolla kartoitetaan osaaminen ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella (HOKS). Opiskeluajat vaihetelevat siten yksilöllisesti, ollen keskimäärin 3-6 kk. Aloitusjaksolla suoritetaan ja päivitetään alalla tarvittavat lupakortit. (Ammatillisen osaamisen kartoitusjakson ja ammatillisen koulutusosion ei tarvitse toteutua yhtäjaksoisena koulutuksena.)

Ajoneuvotekniikka
suuntautumisvaihtoehdot: henkilöautot, raskas kalusto ja pienkoneet
· autotekniikan perustiedot ja -taidot, mekaniikka 4 - 8 ov
· ajoneuvojen perussähkötekniikka 4 - 8 ov
· nykyauton sähköjärjestelmät, väylätekniikka ja elektroniikka 4 - 8 ov
· vaihtoehtoiset energiamuodot: 4 - 8 ov
- hybridi- ja sähköajoneuvot
- maa- ja biokaasu
- etanoli
· Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 (ajoneuvoala) + koe 2 päivää
· päästöjärjestelmät otto- ja dieselmoottori 2 - 4 ov
· Motorsport -osaaminen ja oppimisympäristöt 2 - 4 ov
· Ajoneuvotekniikka varaosamyynti 8 - 12 ov

Automaalaus
· materiaalit ja erilaiset maalit 2 - 4 ov
· erikoismaalaukset 2 - 6 ov
· fiksaus, teippaus, lasien ja valojen tummennukset 2 - 6 ov
· työskentely nykyaikaisessa automaalaamossa 2 - 4 ov

Autokorinkorjaus
· materiaalitekniikka 2 - 4 ov
· erilaiset liitosmenetelmät 2 - 4 ov
· korinoikaisutekniikat 2 - 6 ov
· turvavarusteet 2 - 6 
· komposiittimateriaalikorjaus 2 - 6 ov

Ajoneuvotekniikan englanti
· korjaamokäsikirjat 2 - 4 ov
· korjausohjeet 2 - 4 ov
· termistö 2 - 4 ov

Tieto- ja viestintätekniikka, asiakaspalvelu ja viestintä
· toimisto-ohjelmat (Word, Excel) 2 - 4 ov
· testerit 2 - 8 ov
· suullinen ja kirjallinen viestintä 1 - 2 ov
· asiakaspalvelu 1 - 2 ov

Työssäoppiminen 4 - 12 ov

Hakeminen koulutukseen

Haku päättyy 28.4.2019

Hakijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Kiinnitä erityishuomio hakemuksen Omat perustelut -kohtaan, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä koulutus auttaisi sinua eteenpäin. Puutteelliset tiedot ja puuttuvat perustelut hakemuksessa heikentävät mahdollisuuksiasi tulla valituksi tai kutsutuksi haastatteluun. 

Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti www.te-palvelut.fi/koulutushaku sivujen kautta (hakukuntavalintaan Kouvola).
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa : KOULUTUSNEUVONTA puh. 0295 020 702, ma-pe klo 9.00-16.15. Sähköposti koulutusneuvonta@te-toimisto.fi