Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §

Rekisterinpitäjä
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Taitajantie 2
45100 Kouvola

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai vastuuhenkilö
Jani Peltola, järjestelmävastaava
Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.) Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella syntynyt kuva-aineisto. Jatkuvasti kuvaa tallentava. Tallennus n. kymmenen päivää.

Säännönmukaiset tietolähteet
Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tallennuslaite sijoitettu lukittuun tilaan.
Tallenteiden purku: nimetty vastuuhenkilö järjestelmävastaava Jani Peltola ja hänen poissa ollessaan hänen varamiehensä.

Tallenteiden käsittely
Rekisterin vastuuhenkilö, Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan johtaja ja muu heidän tapauskohtaisesti valtuuttamansa henkilö.