Kouvolan aikuiskoulutussäätiön hallitus

Puheenjohtaja
Mikko Jokinen

Jäsenet

Raimo Hovi
Paula Kristeri
Mika Päivelin
Heikki Spoof (varapuheenjohtaja)

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola.

Tilintarkastaja

Janne Virtanen, KHT, JHT